curriculum

curriculum

ระดับชั้นเรียน ระยะเวลาเรียนเนื้อหาวิชาระดับคันจิ
ระดับต้น6เดือนเทียบเท่าการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4500ตัวอักษร
ระดับกลาง (1)6เดือนเทียบเท่าการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3800ตัวอักษร
ระดับกลาง (2)6เดือนเทียบเท่าการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N21000ตัวอักษร
ระดับสูง6เดือนเทียบเท่าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1000ตัวอักษร

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หมายถึง Japanese Language Proficiency Test

Class Schedule

ชั้นเรียนภาคเช้าชั้นเรียนภาคบ่าย
8:50〜9:4013:20〜14:10
9:45〜10:3514:15〜15:05
10:45〜11:3515:15〜16:05
11:40〜12:3016:10〜17:00

Annual Schedule

เมษายนปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
แนะแนวการศึกษาต่อ
พฤษภาคมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
(EJU pretest)
มิถุนายนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU test)ครั้งที่ 1
สอบวัดระดับภายในโรงเรียน สอบปลายภาค
กรกฏาคมเปิดภาคเรียนฤดูร้อน สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1
(JLPT:Japanese Language Proficiency Test)
สิงหาคมประกวดสุนทรพจน์ (ภายในโรงเรียน)
กันยายนประกวดสุนทรพจน์ (ระดับภูมิภาคคันโตและโคชินเอ็ทสึ)
สอบปลายภาค
ตุลาคมเปิดเรียนภาคฤดูใบไม้ร่วง
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU pretest)
พฤศจิกายนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
(EJU test) ครั้งที่ 2
ธันวาคมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (JLPT test)
สอบปลายภาค
มกราคมเปิดภาคเรียนฤดูหนาว
กุมภาพันธ์ประกวดสุนทรพจน์ (ภายในโรงเรียน)
คอร์สสำหรับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาความรู้ทั่วไป
มีนาคมสอบปลายภาค สอบวัดระดับภายในโรงเรียน พิธีสำเร็จการศึกษา
  • Speech contest
  • Guidance on further study
  • Regional speech contest
  • Preparation for EJU test class

Preparation for EJU test courses

เป็นคอร์สที่เน้นเพื่อเตรียมสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น(EJU)สำหรับวิชาความรู้ทั่วไป

数学対策クラス

ป็นคอร์สที่เน้นเพื่อเตรียมสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น(EJU) สำหรับคณิตศาสตร์
คอร์สนี้ เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์

トップに戻る