コース

Ở học viện của chúng tôi, từ những bạn có suy nghĩ học lên các trường đại học hoặc trung cấp ở Nhật cho đến những bạn muốn học tiếng Nhật để sử dụng trong công việc.
Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn những khóa học khác nhau phù hợp với mức độ và mục tiêu của từng cá nhân.

自分に合ったコースを探す

授業の様子

カリキュラム

Ở học viện của chúng tôi, luôn luôn chuẩn bị sẵn những lớp học phù hợp với mục đích và mức độ của từng cá nhân từ sơ cấp cho đến cao cấp
Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung vào những việc như hướng dẫn học lên hay là thực tập tại các doanh nghiệp
Vui lòng tham khảo tài liệu giảng dạy của học viện chúng tôi

カリキュラムを見る

進学指導について

授業の様子

トップに戻る