新着情報

  • Hoạt động ngoại khóa 2020.07.07
  • Lớp thư giản tiếng Nhật

    ☆Lớp thư giản tiếng Nhật ngày hôm nay ☆ # 2 「Ở đất nước của bạn, từ “Cảm Ơn” được nói như thế nào ?」 Mọi người đã nói với nhau từ: 「Cảm Ơn」 bằng rất nhiều ngôn ngữ. Vậy là chúng ta đã hiểu từ: 「Cảm Ơn」 của thế giới rồi. Trong tiếng Ả Rập, từ: 「Cảm Ơn」 được nói là: 「SHUKRAAN」. Hôm nay, mọi người đã cùng học cách xếp giấy ( ORIGAMI ) và làm phi tiêu Ninja của Nhật bằng giấy.

    ----------------

    トップに戻る