新着情報

  • Hoạt động ngoại khóa 2020.03.17
  • QUÀ TỪ HỌC SINH TỐT NGHIỆP

    Một món quà từ cựu học sinh Trung Quốc ! Nhà trường rất vui mừng và biết ơn với số lượng lớn khẩu trang ý tế được gửi tặng ! Mặc dù cả thế giới đang trong thời gian khó khăn… Nhưng mọi người hãy cùng nhau cố gắng vượt qua ! Bầu trời xanh, bầu trời mây và mưa thì có thể thấy cùng lúc, không thể có 2 mặt trăng cùng lúc. Mặc dù cả thế giới đang trong thời gian khó khăn… Nhưng mọi người hãy cùng nhau cố gắng vượt qua ! Bầu trời xanh, bầu trời mây và mưa thì có thể thấy cùng lúc, không thể có 2 mặt trăng cùng lúc.

    ----------------

    トップに戻る