アルバイト

Đối với Visa du học thì theo nguyên tắc đó là một tư cách lưu trú cấm được đi làm. Thế nhưng, nếu mà xin được giấy cho phép tư cách đi làm thêm thì vẫn có thể đi làm thêm được. Đối với Visa ngắn hạn thì bất kể ngành nghề nào cũng bị cấm làm thêm.

Giấy cho phép tư cách làm thêm sẽ được cấp từ phía cục xuất nhập cảnh ở sân bay.

必要書類1. Đơn xin giấy phép tư cách hoạt động bên ngoài
2. Thẻ đăng kí ngoại kiều
3.Bản sao hộ chiếu
定員1 tuần sẽ được làm đến 28 tiếng
(Trong thời gian nghỉ dài sẽ được đi làm gấp đôi số giờ)
注意事項Những công việc sinh viên không được phép làm thêm như
: Pachinko, câu lạc bộ đêm, dịch vụ tình dục

アルバイトイメージ画像

トップに戻る